Misyonumuz

  • Çağdaş
  • Yenilikçi
  • Sürekli Gelişen
  • Rekabetçi
  • Uluslararası Nitelik Taşıyan
  • Taraftarıyla Örnek Bir Kulüp Düzeyine Gelme Sürecinde Önemli Katkılarda Bulunmak